Logo

Copyright schokker ZOUT
"Het woei zo hard, de schors van de mast af"

(Henk Hortensius)


Deze website bevat materiaal, zoals teksten, foto's en andere afbeeldingen en geluid.

Dit materiaal is beschermd door auteursrecht en / of andere intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in

dit materiaal zijn het eigendom van ZOUT, of ZOUT is het door de eigenaars van de rechten toegestaan deze materialen te gebruiken op deze site.

Deze website bevat ook merken en logo's. Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van de ZOUT, of ZOUT is gemachtigd door de respectieve

eigenaren voor het gebruik ervan op deze site.

U heeft toestemming:

* alle pagina's te bezoeken;

* elk van de pagina's één keer af te drukken voor persoonlijk gebruik;

* een hyperlink te plaatsen naar de home-page van deze website.

U heeft geen toestemming:

* individuele pagina's af te drukken op papier en in oplagen te overhandigen;

* de tekst van pagina's te veranderen of aan te passen;

* de bestanden die u download te veranderen, data te "strippen" uit de bestanden;

* door ZOUT ter downloading aangeboden bestanden te verspreiden, een pagina te e-mailen naar derden in de vorm van een hyperlink naar onze website;

* een hyperlink te verstrekken die bij activering een bestand met de extensie pdf., zip, gif, psd, of jpg download;

* pagina's of tekst te plaatsen binnen een andere web-site, pagina’s of tekst te plaatsen in een z.g. Frame van een andere web-site;

* pagina's, tekst, inhoud, illustraties of aangeboden bestanden danwel informatie danwel tekst uit de aangeboden bestanden binnen andere publicaties, hetzij

geschreven, gedrukt danwel elektronisch (web, ftp, cd, dvd, nieuwsgroepen, etc.) te plaatsen.

Voor al het ander gebruik van tekst, pagina's, afbeeldingen of bestanden, zoals hier vermeld, dient u voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben van

ZOUT. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient voor gebruik van tekst, pagina, afbeelding of downloadbaar bestand dient u specifiek aan te geven wat u wilt

gebruiken (url, bestandsnaam, titel) voor welk doel u het wenst te gebruiken, wat de oplage zal zijn en op welke manier u wilt verspreiden. Vermeldt duidelijk

uw naam, organisatie, adres, e-mail, telefoon. Het verzoek dient ondertekend te zijn door de persoon die daar van rechtswege toe geautoriseerd is.

Rechtspersonen dienen een kopie van de inschrijving Kamer van Koophandel mee te sturen. U kunt uw verzoek sturen naar info@zout-zeiltochten.nl

Wij vragen u begrip te hebben voor het feit dat ZOUT niet alle verzoeken kan inwilligen. Wij behouden ons het recht voor geen toestemming te verlenen.

Zout Zeiltochten, december 2007

©2007 -2023 ZOUT ZEILTOCHTEN

zoute zeiltochten
het schip Zout
zoute korrels
ongezouten prijzen
opzouten?
historie Zout
schokkers?